Konsultant / Trener 3

Konsultant / Trener 3

Konsultant

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Dyplomowana audytor, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz Business Law.

Posiada: Certyfikat Menadżera i Audytora Wewnętrznego Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK – Anti-bribery management system) ISO 37001, Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego II Stopnia PIKW, Członek ACFE Poland Chapter #183 Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji oraz Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej – IIC Polska.

Ekspert w zakresie: prawa, legislacji, audytu śledczego, kontroli, bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony informacji niejawnych. Emerytowana oficer służb specjalnych, w tym wieloletni naczelnik wydziału kontroli. Posiadająca bogate doświadczenie w prowadzeniu i nadzorze nad postępowaniami przygotowawczymi oraz w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Przewodnicząca zespołu realizującego Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji.

Laureatka konkursu „SUPER KONTROLER 2017”;

Autorka publikacji:

  1. „Dowody w postępowaniu kontrolnym i ich procesowa waloryzacja”
  2. „Owoce zatrutego drzewa”;
  3. „Krótka dygresja do projektu ustawy o jawności życia publicznego”
  4. „Zarys problematyki ochrony informacji niejawnych w postępowaniach kontrolnych i audytowych”

 

Aktualnie Ekspert pionu bezpieczeństwa w wiodącej spółce z branży energetycznej.