Katarzyna Wojtaszyn

Katarzyna Wojtaszyn

Ekspert / Trener

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku Administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przez prawie 19 lat związana z pracą na rzecz administracji rządowej, gdzie zajmowała się m.in. zwalczaniem przestępczości gospodarczej i zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Tam również zdobywała i doskonaliła umiejętności zarządzania zespołami i kierowania, nadzorowania podległych jej wydziałów. Jest konsultantem i doradcą w zakresie zabezpieczeń majątkowych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesu.

Posiada certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001, licencję detektywistyczną.

Od kilku lat certyfikowany przez International Coach Federation /ICF/ coach z akredytacją na poziomie ACC oraz certyfikowany coach CALC World Institute For Action Learning /WIAL/ w zakresie pracy metodą Action Learning. Jako coach wspiera kadrę zarządzającą, menadżerów i zespoły w rozwoju, doskonaleniu umiejętności liderskich i zarządzaniu, w tym w osiąganiu wyznaczonych celów, realizacji wyzwań i rozwiązywaniu problemów. Prowadzi także autorskie szkolenia w zakresie problematyki rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji. Bierze czynny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych, autorka prawniczych artykułów naukowych oraz tekstów publicystycznych o tematyce coachingowej. Aktualnie prowadzi wykłady w Instytucie Rozwoju i Komunikacji MUKOID w Krakowie oraz na Uniwersytecie M.Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktywnie wspiera, jako wolontariusz ICF Poland.