Terminy nadchodzących szkoleń

02/09/2019 – Audytor wewnętrzny normy PN-ISO 37001:2017-05
02/09/2019 – Manipulacja – jak się nie dać zmanipulować? Destrukcyjne sekty, kontrowersyjne subkultury, współczesna duchowość
03/09/2019 – Manipulacje w Audycie (psychologia w pracy audytora)
03/09/2019 – Biały wywiad (OSINT) i analiza informacji
03/09/2019 – Potencjał różnych generacji. Komunikacja międzypokoleniowa-wzajemne rozumienie różnic i ich wykorzystywanie w życiu prywatnym i zawodowym.
03/09/2019 – Project Rescue – reanimacja Projektu w kryzysie
04/09/2019 – Dowody w postępowaniach kontrolnych i ich waloryzacja procesowa
04/09/2019 – Psychologia oszustwa – działanie osób świadomie wprowadzających w błąd oraz wybrane sposoby radzenia sobie w kontakcie z oszustem
04/09/2019 – Compliance – budowa efektywnego rozwiązania zapewniającego zgodność działania organizacji z wymogami prawa i regulacjami
04/09/2019 – Manipulacje w grupie rówieśniczej. Jak rozpoznać, że ktoś nami manipuluje i jak się chronić przed manipulacją?
05/09/2019 – Skuteczne środki antykorupcyjne w sektorze publicznym i prywatnym
05/09/2019 – Profesjonalna obsługa pasażerów. Sytuacje trudne i radzenie sobie w sytuacjach stresowych
05/09/2019 – Kodeks Etyki – jak opracować i skutecznie wdrożyć
05/09/2019 – Mediacje wynikające ze stosunków prawnych
06/09/2019 – Manipulacje w Audycie (psychologia w pracy audytora)
06/09/2019 – Audyt i kontrola – alternatywne źródła pozyskiwania informacji…
06/09/2019 – Taktyka i techniki prowadzenia wywiadów oraz przesłuchań, w tym z wykorzystaniem metody FBI
06/09/2019 – Nadużycia i oszustwa w organizacji – zapobieganie oraz wykrywanie
09/09/2019 – Najnowsze rozwiązania antykorupcyjne – polska norma PN-ISO 37001:2017-05
09/09/2019 – Taktyka i techniki prowadzenia rozmów i wywiadów
09/09/2019 – Komunikacja interpersonalna – baza dobrych relacji pracowniczych i zawodowego sukcesu
10/09/2019 – Policja/agenci służb w firmie – moje prawa i obowiązki
10/09/2019 – Mediacje i negocjacje – praktyczne strategie w dążeniu do porozumienia
10/09/2019 – RODO – zapewnienie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
11/09/2019 – Nadużycia i oszustwa w organizacji – zapobieganie oraz wykrywanie
11/09/2019 – Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zagadnieniach Compliance
11/09/2019 – Mediacje i negocjacje – praktyczne strategie w dążeniu do porozumienia
11/09/2019 – Zarządzanie stresem i kontrola emocji
11/09/2019 – Wykrywanie oznak nieszczerości i świadomego wprowadzania w błąd
12/09/2019 – Skuteczne środki antykorupcyjne w sektorze publicznym i prywatnym
12/09/2019 – Korupcja jako wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenie dla funkcjonowania oraz kształtowania wizerunku organizacji
12/09/2019 – Mediacje w świetle teorii sprawiedliwości naprawczej
13/09/2019 – Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy; wymiar psychologiczny i prawny
13/09/2019 – Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zagadnieniach Compliance
13/09/2019 – Zagrożenie korupcją i nadużyciami – najczęstsze ryzyka i jak ich uniknąć
16/09/2019 – Sabotaż w organizacji – zapobieganie i wykrywanie zagrożeń ze strony osób zatrudnionych
16/09/2019 – Audytor wewnętrzny normy PN-ISO 37001:2017-05
16/09/2019 – Budowa rozwiązania dla sygnalistów
16/09/2019 – Manipulacja – jak się nie dać zmanipulować? Destrukcyjne sekty, kontrowersyjne subkultury, współczesna duchowość
17/09/2019 – Project Rescue – reanimacja Projektu w kryzysie
17/09/2019 – Potencjał różnych generacji. Komunikacja międzypokoleniowa-wzajemne rozumienie różnic i ich wykorzystywanie w życiu prywatnym i zawodowym.
17/09/2019 – Weryfikacja wiarygodności klienta/kontrahenta oraz przedłożonych przez niego dokumentów
17/09/2019 – Biały wywiad (OSINT) i analiza informacji
18/09/2019 – Zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu pracy ze strony osób zatrudnionych, zwalnianych i byłych pracowników
18/09/2019 – Dowody w postępowaniach kontrolnych i ich waloryzacja procesowa
18/09/2019 – Compliance – budowa efektywnego rozwiązania zapewniającego zgodność działania organizacji z wymogami prawa i regulacjami
18/09/2019 – Manipulacje w grupie rówieśniczej. Jak rozpoznać, że ktoś nami manipuluje i jak się chronić przed manipulacją?
19/09/2019 – Zarządzanie stresem i kontrola emocji
19/09/2019 – Skuteczne środki antykorupcyjne w sektorze publicznym i prywatnym
19/09/2019 – Kodeks Etyki – jak opracować i skutecznie wdrożyć
19/09/2019 – Profesjonalna obsługa pasażerów. Sytuacje trudne i radzenie sobie w sytuacjach stresowych
20/09/2019 – Audyt i kontrola – alternatywne źródła pozyskiwania informacji…
20/09/2019 – Nadużycia i oszustwa w organizacji – zapobieganie oraz wykrywanie
20/09/2019 – Manipulacje w Audycie (psychologia w pracy audytora)
23/09/2019 – Mediator kulturowy
23/09/2019 – Psychologia oszustwa – działanie osób świadomie wprowadzających w błąd oraz wybrane sposoby radzenia sobie w kontakcie z oszustem
23/09/2019 – Komunikacja interpersonalna – baza dobrych relacji pracowniczych i zawodowego sukcesu
24/09/2019 – Mediacje wynikające ze stosunków prawnych
24/09/2019 – Mediacje i negocjacje – praktyczne strategie w dążeniu do porozumienia
24/09/2019 – Mediator transgraniczny
24/09/2019 – RODO – zapewnienie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
25/09/2019 – Nadużycia i oszustwa w organizacji – zapobieganie oraz wykrywanie
25/09/2019 – Taktyka i techniki prowadzenia rozmów i wywiadów
25/09/2019 – Zarządzanie stresem i kontrola emocji
25/09/2019 – Terroryzm (organizacje terrorystyczne, werbunek, przeciwdziałanie, aktywność w terenie, specyfika działań antyterrorystycznych)
26/09/2019 – Uwarunkowania prowadzenia biznesu w wybranym obszarze geograficznym
26/09/2019 – Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy; wymiar psychologiczny i prawny
26/09/2019 – Korupcja jako wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenie dla funkcjonowania oraz kształtowania wizerunku organizacji
27/09/2019 – Zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu pracy ze strony osób zatrudnionych, zwalnianych i byłych pracowników
27/09/2019 – W kręgu kultury Islamu (kwestie muzułmańskie, religijne, społeczności arabskich, różnic społecznych, kulturowych)
27/09/2019 – Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zagadnieniach Compliance
30/09/2019 – Weryfikacja wiarygodności klienta/kontrahenta oraz przedłożonych przez niego dokumentów
30/09/2019 – Zarządzanie kryzysowe dla transportu publicznego
30/09/2019 – Wykrywanie oznak nieszczerości i świadomego wprowadzania w błąd