Analiza informacji

AML i przeciwdziałanie przestępczości finansowej – Instytucje finansowe, a problem prania pieniędzy

AML i przeciwdziałanie przestępczości finansowej – Oszustwa dotyczące instrumentów finansowych

AML i przeciwdziałanie przestępczości finansowej – Sankcje ekonomiczne, a świadczenie usług finansowych

AML i przeciwdziałanie przestępczości finansowej – Transgraniczne pranie pieniędzy pochodzących z cyberprzestępstw

AML i przeciwdziałanie przestępczości finansowej – Transgraniczne śledztwo finansowe

AML i przeciwdziałanie przestępczości finansowej – Transgraniczne śledztwo informatyczne

Audyt i kontrola – alternatywne źródła pozyskiwania informacji…

Audyt śledczy

Audytor wewnętrzny normy PN-ISO 37001:2017-05

Bezpieczeństwo osób o szczególnym statusie

Bezpieczeństwo podróży służbowej i pobytu za granicą

Biały wywiad (OSINT) i analiza informacji

Budowa rozwiązania dla sygnalistów

Compliance – budowa efektywnego rozwiązania zapewniającego zgodność działania organizacji z wymogami prawa i regulacjami

Dowody w postępowaniach kontrolnych i ich waloryzacja procesowa

DPIA – ocena skutków dla ochrony danych osobowych

Kodeks Etyki – jak opracować i skutecznie wdrożyć

Komunikacja deeskalacyjna jako jeden ze skutecznych sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia ze strony klienta zewnętrznego

Komunikacja interpersonalna – baza dobrych relacji pracowniczych i zawodowego sukcesu

Komunikacja międzykulturowa (z uwzględnieniem negocjacji międzykulturowych oraz różnic kulturowych i religijnych)

Korupcja jako wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenie dla funkcjonowania oraz kształtowania wizerunku organizacji

Manipulacja – jak się nie dać zmanipulować? Destrukcyjne sekty, kontrowersyjne subkultury, współczesna duchowość

Manipulacje w Audycie (psychologia w pracy audytora)

Manipulacje w grupie rówieśniczej. Jak rozpoznać, że ktoś nami manipuluje i jak się chronić przed manipulacją?

Mediacje i negocjacje – praktyczne strategie w dążeniu do porozumienia

Mediacje w świetle teorii sprawiedliwości naprawczej

Mediacje wynikające ze stosunków prawnych

Mediator kulturowy

Mediator transgraniczny

Migracje (kryzys migracyjny, uchodźcy, imigranci, kanały przerzutowe, tranzyt, sytuacja w ośrodkach)

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy; wymiar psychologiczny i prawny

Nadużycia i oszustwa w organizacji – zapobieganie oraz wykrywanie

Najnowsze rozwiązania antykorupcyjne – polska norma PN-ISO 37001:2017-05

Negocjacje z przedstawicielami wybranego obszaru geograficznego

Opinia biegłego w sprawach gospodarczych

Optymalizacja kosztów firmy poprzez redukcję ryzyk osobowych, w tym ujawnianie oszustw kompetencyjnych

Podstawy bankowości islamskiej

Policja/agenci służb w firmie – moje prawa i obowiązki

Potencjał różnych generacji. Komunikacja międzypokoleniowa-wzajemne rozumienie różnic i ich wykorzystywanie w życiu prywatnym i zawodowym.

Praca w odmiennym środowisku kulturowym – dla pracowników linii lotniczych i żeglugi.

Procedury szczególne w zarządzaniu bezpieczeństwem

Produkty Halal&Haram

Profesjonalna obsługa pasażerów. Sytuacje trudne i radzenie sobie w sytuacjach stresowych

Profilaktyka i prewencja antyterrorystyczna

Project Rescue – reanimacja Projektu w kryzysie

Protokoły postępowania w zdarzeniu ACTIVE SHOOTER

Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zagadnieniach Compliance

Przemoc domowa w kontekście społecznym i ekonomicznym

Przestępstwa gospodarcze dokonywane na szkodę organizacji…

Psychologia oszustwa – działanie osób świadomie wprowadzających w błąd oraz wybrane sposoby radzenia sobie w kontakcie z oszustem

RODO – zapewnienie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ryzyka i szanse wynikające z wielokulturowości – dla pracowników oświaty oraz dla uczniów

Sabotaż w organizacji – zapobieganie i wykrywanie zagrożeń ze strony osób zatrudnionych

Skuteczne środki antykorupcyjne w sektorze publicznym i prywatnym

System Compliance dla firm objętych wymaganiami Sarbanes-Oxley Act (SOX)

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (nakładka na ISO)

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, praktyczne warsztaty z normy 27001

Taktyka i techniki prowadzenia rozmów i wywiadów

Taktyka i techniki prowadzenia wywiadów oraz przesłuchań, w tym z wykorzystaniem metody FBI

Terroryzm (organizacje terrorystyczne, werbunek, przeciwdziałanie, aktywność w terenie, specyfika działań antyterrorystycznych)

Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji SZBI

Uwarunkowania prowadzenia biznesu w wybranym obszarze geograficznym

W kręgu kultury Islamu (kwestie muzułmańskie, religijne, społeczności arabskich, różnic społecznych, kulturowych)

Walka informacyjna i analiza informacji: post-prawda, fake news, dezinformacja

Weryfikacja wiarygodności klienta/kontrahenta oraz przedłożonych przez niego dokumentów

Wykrywanie oznak nieszczerości i świadomego wprowadzania w błąd

Zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu pracy ze strony osób zatrudnionych, zwalnianych i byłych pracowników

Zagrożenie korupcją i nadużyciami – najczęstsze ryzyka i jak ich uniknąć

Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni (CPTED)

Zarządzanie kryzysowe dla transportu publicznego

Zarządzanie stresem i kontrola emocji