Analiza informacji

Analiza informacji Profil słuchacza Szkolenie przeznaczone dla osób mających zawodowo do czynienia z informacją: audytorów, dziennikarzy, analityków, rzeczników prasowych etc. Korzyści Po zakończeniu kursu słuchacze będą w stanie samodzielnie sporządzać dokumenty...

Mediacje wynikające ze stosunków prawnych

Mediacje Profil słuchacza Osoby zainteresowane mediacją dotyczącej stosunków prawnych. Korzyści Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych i gospodarczych, z uwzględnieniem różnic...

Mediator kulturowy

Mediator kulturowy Profil słuchacza Osoby zainteresowane mediacjami dotyczącymi sfer kulturowych. Korzyści Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach wynikających z różnic kulturowych. Agenda rola i istoty kultury –...

Mediator transgraniczny

Mediator transgraniczny Profil słuchacza Osoby zainteresowane prowadzeniem mediacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. Korzyści Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy w zakresie odmienności kulturowych od doświadczeń europejskich, a także...