Analiza informacji

Analiza informacji Profil słuchacza Szkolenie przeznaczone dla osób mających zawodowo do czynienia z informacją: audytorów, dziennikarzy, analityków, rzeczników prasowych etc. Korzyści Po zakończeniu kursu słuchacze będą w stanie samodzielnie sporządzać dokumenty...

Audyt i kontrola – alternatywne źródła pozyskiwania informacji…

Audyt i kontrola – alternatywne źródła pozyskiwania informacji. Współpraca z pracownikami oraz inne zaawansowane metody uzyskiwania dowodów zmierzających do wykrycia nadużyć na organizacji Profil słuchacza Adresatami szkolenia są właściciele przedsiębiorstw, kadra...

Audyt śledczy

Audyt śledczy Profil słuchacza Pracownicy audytu, osoby odpowiedzialne za system antykorupcyjny. Korzyści Zapoznanie z kompleksową metodyką prowadzenia audytów śledczych. Agenda szkolenie zamknięte dla grupy 10-20 osób. Szkolenie obejmuje część teoretyczną, warsztaty...

Audytor wewnętrzny normy PN-ISO 37001:2017-05

Audytor wewnętrzny normy PN-ISO 37001:2017-05 Profil słuchacza Szkolenie przeznaczone jest dla osób reprezentujących organizacje, które wdrażają System zarządzania antykorupcyjnego,wg normy PN-ISO 37001:2017-05. Korzyści Szkolenie przygotowuje do samodzielnego...

Biały wywiad (OSINT) i analiza informacji

Biały wywiad (OSINT) i analiza informacji Profil słuchacza Szkolenie dedykowane do osób, które w codziennej pracy muszą zdobywać trudno dostępne informacje. Korzyści Poznanie metodyki pozyskiwania informacji z tzw. źródeł otwartych. Agenda Źródła OSINT i co możemy...