Zarządzanie kryzysowe – dla Zakładów Transportu Miejskiego – Administracja, Dyspozytorzy i Pogotowie Techniczne, Mechanicy i obsługa sprzątająca autobusy

Profil słuchacza

Menadżerowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo przewozów oraz strategie rozwoju pracowników firm-przewoźników pasażerów.

Korzyści

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy w zakresie najważniejszych aspektów zapewniania komfortu bezpieczeństwa podróży i obsługi pasażerów.

Agenda

  • zasady reagowania w sytuacji kryzysowej,
  • zasady alarmowania o zauważonym zagrożeniu i współpracy ze służbami mundurowymi,
  • zasady reagowania w sytuacji kryzysowej,
  • informacje niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji i powiadamiania stosownych służb,
  • procedury alarmowania w przypadku zgłoszenia zagrożeń przeciwko życiu, zdrowiu
    i mieniu,
  • współpraca z organami Policji i numerem alarmowym 112,
  • prezentacja symboli, znaków i graffiti charakterystycznych dla radykalizmu religijnego.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

11 + 13 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

30/09/2019