Zagrożenie korupcją i nadużyciami – najczęstsze ryzyka i jak ich uniknąć

Profil słuchacza

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zatrudnionych w jednostkach sektora publicznego, urzędach lub podmiotach gospodarczych. W zależności od słuchaczy, może zostać dostosowane do zagadnień właściwych dla danej grupy zawodowej.

Korzyści

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają symptomy zachowań korupcyjnych i sposoby ich rozpoznawania. Zostanie przedstawiony mechanizm powstawania korupcji oraz to, jakie mogą być jej źródła oraz najczęściej występujące zjawiska korupcyjne. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym jest korupcja i jakie są konsekwencje, nie tylko prawne. Wyjaśnimy jaka może być odpowiedzialność oraz jakie osoby i w jakich przypadkach mogą jej uniknąć. Na szkoleniu uczestnicy poznają niekaralne formy korupcji i jakie są ich symptomy. Jak one wpływają na faktyczne ryzyka korupcji i postrzeganie przejrzystości urzędu lub firmy oraz jej pracowników. Jak unikać i zabezpieczać się przed nepotyzmem i konfliktem interesów. Słuchacze dowiedzą się co wolno pracownikowi i jakie działania mogą przysporzyć mu kłopotów, a w konsekwencji stworzyć ryzyko zarzutów karnych. Omówimy jaka jest rola urzędu, firmy oraz przełożonego w kształtowaniu właściwych postaw antykorupcyjnych. Jakie działania powinny zostać podjęte, aby właściwie zarządzać ryzykiem korupcji. Na przykładach zostaną przedstawione skuteczne środki zapobiegania korupcji i nadużyciom, które można wdrożyć.

Agenda

  • Skala i najczęstsze przypadki korupcji.
  • Korupcja w praktyce – przykłady.
  • Korupcja w ujęciu prawnym.
  • Odpowiedzialność za popełnione przestępstwo.
  • Korupcja to nie tylko karalne formy.
  • Sposoby zachowań w sytuacji korupcyjnej.
  • Strategia działań antykorupcyjnych.
  • Praktyczne przykłady środków zapobiegania korupcji.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

12 + 9 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Terminy:

13/09/2019