Zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu pracy ze strony osób zatrudnionych, zwalnianych i byłych pracowników
(groźby, szantaż, sabotaż, w tym celowe spowodowanie wypadku lub katastrofy, akty przemocy skierowane przeciwko współpracownikom i kierownictwu).

Profil słuchacza

Warsztat adresowany jest głównie właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej oraz specjalistów komórek kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli wewnętrznej i audytu.

Korzyści

Zapoznanie się z ryzykami wynikającymi z zagrożenia bezpieczeństwa w miejscu pracy ze strony osób zatrudnionych, zwalnianych i byłych pracowników (groźby, szantaż, sabotaż, w tym celowe spowodowanie wypadku lub katastrofy, akty przemocy skierowane przeciwko współpracownikom i kierownictwu).

Agenda

  • Rodzaje i przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa w środowisku pracy,
  • Portret psychologiczny i motywy działania pracownika stwarzającego zagrożenie,
  • Możliwości i sposoby identyfikacji przypadków zagrożenia w środowisku pracy,
  • Metody zapobiegania zagrożeniom w organizacji, a także sposoby identyfikacji czynników i stopni ryzyka,
  • Zasady i techniki prowadzenia rozmowy/wywiadu z pracownikiem oraz oceny jego wiarygodności.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

15 + 7 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto