Wykrywanie oznak nieszczerości i świadomego wprowadzania w błąd

Profil słuchacza

Poszerzenie i udoskonalenie umiejętności obserwacji – rozpoznawanie behawioralnych oznak nieszczerości oraz innych zachowań, świadczących o świadomym wprowadzaniu w błąd.

Korzyści

Poznanie metod pozyskiwania informacji, w tym m.in. od osobowych źródeł oraz przy wykorzystaniu technik śledczych i tzw. białego wywiadu.

Agenda

  • Autodiagnoza – poznanie swoich kompetencji w zakresie wykrywania „kłamstwa”;
  • Poszerzenie i udoskonalenie umiejętności obserwacji – rozpoznawanie behawioralnych oznak nieszczerości oraz innych zachowań, świadczących o świadomym wprowadzaniu w błąd;
  • Poznanie zasad i sposobów wykorzystywania w ocenie wiarygodności lingwistycznej analizy wypowiedzi osoby;
  • Poznanie zasad oraz sposobów przeprowadzania skutecznych rozmów i wywiadów sprzyjających uzyskaniu wiarygodnych informacji;
  • Nabycie umiejętności reagowania na zachowanie osoby skonfrontowanej z własną nieszczerością i świadomym wprowadzaniem nas w błąd;
  • Nabycie kompetencji w zakresie oceny uzyskanych danych oraz wnioskowania stanowiącego bazę dla podjęcia merytorycznych decyzji.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

15 + 9 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

30/09/2019