W kręgu kultury „Islamu”. (kwestie muzułmańskie, religijne, społeczności arabskich, różnic społecznych, kulturowych)

Profil słuchacza

Osoby zainteresowane fundamentami Islamu.

Korzyści

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy w zakresie podstaw kultury Islamu i odmienności od doświadczeń europejskich, a także najważniejszych aspektów pracy w środowisku międzykulturowym

Agenda

 • Podstawy prawne i dostępne narzędzia.
 • Islam – jego podstawy religijne, polityczne i społeczne oraz aktualna sytuacja w regionie.
 • Wielokulturowość.
 • Podstawy wiedzy na temat:
  • religii i kultury krajów arabskich i muzułmańskich
  • pozycji kobiet w świecie islamu
  • wspólnych korzeni religii monoteistycznych.
 • Podstawy języka arabskiego
 • „Język, kultura i życie duchowe”, czyli:
  • znaczenie modlitwy w życiu muzułmanina (azan, wyznaczanie kierunku Mekki)
  • czytanie fragmentu Koranu, poznanie jego budowy i specyfiki
  • znaczenie kaligrafii w kulturze i sztuce muzułmańskiej
  • nauka alfabetu arabskiego i zasad pisania w tym języku.
 • „Geografia, kalendarz, matematyka i prawo”, a więc:
  • poznawanie wkładu muzułmanów w rozwój matematyki; nauka cyfr arabskich
  • poznawanie muzułmańskiej rachuby czasu i różnic między kalendarzem księżycowym a słonecznym
  • zasięg geograficzny świata arabskiego; zróżnicowanie etniczne i religijne świata islamu
  • poznawanie specyfiki prawa muzułmańskiego oraz różnic w systemach prawa objawionego i stanowionego.
 • Diagnoza i zapobieganie konfliktom religijnym i kulturowym
 • Zajęcia typu „case study”

Szczegółowy zakres i tematyka szkoleń są zawsze dostosowywane do indywidualnych potrzeb i życzeń klienta. 

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

2 + 11 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

27/09/2019