Uwarunkowania prowadzenia biznesu w obszarze X

Profil słuchacza

Menadżerowie odpowiedzialni za strategie rozwoju biznesu na nowych rynkach.

Korzyści

Międzynarodowy biznes daje nieograniczone możliwości rozwoju firmy. W czasach, gdy bariery w komunikacji od dawna nie istnieją, nawiązywanie kontaktów z zagranicą nie stanowi zbytniego problemu. Niestety, współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych państw i kultur, nie należy do najłatwiejszych rzeczy. 

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy w zakresie odmienności kulturowych od doświadczeń europejskich, a także najważniejszych aspektów osiągania optymalnych uzgodnień biznesowych we wskazanym obszarze geograficzno-gospodarczym.

Szkolenie obejmuje zakres umiejętności zarządzania firmą na arenie międzynarodowej. Jednocześnie uświadamia znaczenie różnic kulturowych i pomaga w adaptacji do nowych warunków panujących w danym kraju. Program koncentruje się na zrozumieniu wpływu kultury w miejscu pracy i możliwościach jej wykorzystania, jako jednego z narzędzi służących do osiągnięciu celu.

Agenda

 • pojęcie, elementy kultury i ich wpływ na zachowania – nie tylko w biznesie
 • kultura biznesu
 • świadomość kulturowa
 • Kultura a pułapki komunikacyjne
 • Kultura a komunikacja werbalna
 • Kultura a komunikacja niewerbalna
 • prowadzenie biznesu w obszarze X
 • główne orientacje kulturowe w biznesie
 • stereotypy i uprzedzenia
 • międzykulturowa komunikacja – czy „tak” zawsze znaczy „tak”
 • szok kulturowy
 • regulacje prawne obszaru X
 • mieszkańcy, konsumenci obszaru X
 • protokół biznesowy w obszarze X
 • specyfika zespołów wielokulturowych
 • odmienności kulturowe, potencjalne zagrożenia oraz szanse
 • komunikacja i negocjacje międzykulturowe
 • Komunikacja i percepcja w zespołach wielokulturowych
 • Konflikt w zespołach wielokulturowych
 • zwiększanie konkurencyjności na odmiennym rynku
 • marketing i badania rynkowe w przestrzeni międzykulturowej
 • protokół i etykieta biznesowa

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

3 + 12 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

26/09/2019