Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji SZBI

Profil słuchacza

  • Inspektorzy Ochrony Danych oraz inne osoby obowiązane do nadzoru nad bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych,
  • menedżerowie, którzy chcą poznać zagadnienia bezpieczeństwa danych osobowych wewnątrz swojej organizacji.

Korzyści

RODO, w kontekście wytworzenia, a następnie utrzymywania dokumentacji SZBI, nie stawia w zasadzie żadnych szczególnych wymogów. Stąd właśnie jej prowadzenie bywa źródłem sporów, dyskusji, ale zarazem także nieustannych i realnych zagrożeń dla biznesu. Zajęcia mają na celu zaprezentować propozycje rozwiązań zapobiegających negatywnym skutkom, w przypadku stwierdzenia przez organ nadzorczy, określonych braków lub nieścisłości w tym m.in. zakresie. Stojąc realnie na gruncie zasady rozliczalności, praktycznie każde działanie administratora winno znaleźć swe odzwierciedlenie w prowadzonej przez niego dokumentacji. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiona propozycja wytworzenia podstawowych składników takiej dokumentacji, a zarazem określenie metod związanych z jej wdrożeniem i utrzymaniem. Szczególnej uwadze poddana będzie metodyka wytworzenia Rejestru Czynności Przetwarzania oraz Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania. Przedstawiona będzie również propozycja autorska propozycja przeprowadzenia, dla wybranych procesów, oceny skutków przetwarzania danych osobowych. Uczestnicy pozyskają wzory sprawdzonych już praktycznie składników dokumentacji SZBI, które będą w stanie samodzielnie zaadoptować do potrzeb swojej organizacji.

Agenda

  • Dokumentacja obowiązkowa do wdrożenia po wejściu w życie przepisów RODO
  • Dokumentacja uzupełniająca, zasadność jej tworzenia
  • Kontrola przestrzegania zasad i wytycznych określonych w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie
  • Prowadzenie stałej oceny zgodności dokumentacji z wymaganiami aktualnych przepisów prawa
  • Ćwiczenia w zakresie tworzenia Rejestru Czynności Przetwarzania (RCP)
  • Analiza samodzielnie wytworzonych składników dokumentacji SZBI
  • Wprowadzenie do metodyki oceny skutków dla ochrony danych osobowych

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

11 + 9 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena: