Terroryzm. (organizacje terrorystyczne, werbunek, przeciwdziałanie, aktywność w terenie, specyfika działań antyterrorystycznych)

Profil słuchacza

Przedstawicie środowisk zainteresowanych prewencją i profilaktyką antyterrorystyczną.

Korzyści

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie i przybliżenie zagrożeń ze strony terroryzmu we współczesnym świecie. Szkolenie służy także wskazaniu praktycznych, konkretnych środków zwiększających bezpieczeństwo antyterrorystyczne danego podmiotu/obiektu oraz możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem zamachu lub ataku terrorystycznego.

Szczegółowy zakres i tematyka szkoleń są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i życzeń klienta. Zajęcia typu „case study” – oznaczają specjalistyczne ćwiczenia opracowane na potrzeby danego szkolenia i wewnętrznych preferencji.

Agenda

  • Ogólna charakterystyka zagrożeń terrorystycznych we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce.
  • Szkolenie o charakterze szczegółowym dla podmiotów zainteresowanych wiedzą na temat zagrożenia terroryzmem i zbrojnym ekstremizmem w środowisku międzynarodowym oraz stopniem zagrożenia tymi zjawiskami dla Polski. 
  • Specyfika współczesnego terroryzmu międzynarodowego, w szczególności – islamskiego.
  • Ukierunkowane szkolenia w zakresie zwalczania zagrożeń ze strony terroryzmu. 
  • Kursy specjalistyczne, omawiające szczegółowe sposoby identyfikacji zagrożeń terrorystycznych, w tym – zabezpieczanie osób i obiektów.
  • Zagrożenie terroryzmem i bezpieczeństwo antyterrorystyczne.
  • Szkolenia specjalistyczne, przeznaczone dla konkretnych Klientów, dostosowane do ich specyficznych wymagań i uwarunkowań.
  • Praktyka „case study” – ćwiczenia.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

4 + 14 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

25/09/2019