Taktyka i techniki prowadzenia wywiadów oraz przesłuchań, w tym z wykorzystaniem metody FBI

Profil słuchacza

Adresatami szkolenia są osoby zajmujące, z punktu widzenia zapobiegania i wykrywania zagrożeń oraz nadużyć na szkodę firmy, kluczowe stanowiska, w tym szczególnie audytorzy oraz kontrolerzy wewnętrzni.

Korzyści

Nabycie umiejętności z zakresu taktyki oraz techniki prowadzenia wywiadów i przesłuchań metodą FBI.

Agenda

 • Poznanie strukturalizowanych metod przeprowadzania wywiadów oraz przesłuchań;
 • Nabycie umiejętności z zakresu taktyki oraz techniki prowadzenia wywiadów
  i przesłuchań metodą FBI;
 • Nabycie kompetencji w zakresie oceny wiarygodności osoby oraz uzyskiwanych od niej informacji.
 • Metody prowadzenie dialogu z sygnalistą:
  • sygnalista zgłaszający nieprawidłowość
  • sygnalista zgłaszający nieprawidłowość, który jest jednocześnie współsprawcą
 • Metody prowadzenia przesłuchania osoby podejrzewanej
 • Metody prowadzenia wysłuchania od osoby zgłaszającej nieprawidłowość

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

10 + 14 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

06/09/2019