Taktyka i techniki prowadzenia rozmów i wywiadów

Profil słuchacza

Adresatami szkolenia są osoby zajmujące stanowiska wymagające umiejętności zweryfikowania informacji przekazywanych przez interlokutora, m. in. Pracownicy komórek HR, biur Zarządu audytu, kontroli wewnętrznej.

 

Korzyści

Nabycie umiejętności z zakresu taktyki oraz techniki prowadzenia rozmów i wywiadów, 
z efektywnym wykorzystaniem metody stosowanej przez FBI.

 

Agenda

  • Poznanie strukturalizowanych metod przeprowadzania rozmów i wywiadów;
  • Nabycie umiejętności z zakresu taktyki oraz techniki weryfikacji metodą FBI;
  • Nabycie kompetencji w zakresie oceny wiarygodności osoby oraz uzyskiwanych od niej informacji;
  • Metody prowadzenie dialogu z potencjalnym Pracownikiem i interesariuszami
  • Metody prowadzenia rozmowy z osobą negującą fakty
    • Metody prowadzenia wywiadu z osobą zgłaszającą nieprawidłowość
    • Sygnalista zgłaszający nieprawidłowość, który jest jednocześnie współsprawcą

 

Zapytanie ofertowe

3 + 9 =

Czas trwania:

1 dni

 

Trener:

Mariola D. Wołoszyn

 

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

25/09/2019