Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, praktyczne warsztaty z normy 27001

Profil słuchacza

 • wszyscy, którzy chcą wdrażać formalny system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001,
 • osoby wyznaczone do prowadzenia audytów wewnętrznych SZBI,
 • menedżerowie, którzy chcą poznać zagadnienia bezpieczeństwa wewnątrz swojej organizacji.

Korzyści

Bezpieczeństwo informacji jest postrzegane jako ważny proces, którym należy prawidłowo i skutecznie zarządzać, gdyż ma on znaczący wpływ na zdolność organizacji do dostarczania klientom produktów, bądź świadczenia usług. Proponowane szkolenie umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu oceny zdolności organizacji do zarządzania wszystkimi aspektami bezpieczeństwa. Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Program, będący połączeniem teorii i praktyki, wykładów i ćwiczeń, pozwoli kursantom zapoznać się z procedurą tego typu audytu.

Agenda

 • Pojęcie bezpieczeństwa informacji.
 • Aktywa informacyjne.
 • Ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji. W przypadku kursu dwudniowego zakres tego zagadnienia będzie poszerzony o:
  • Cel i zakres zarządzania ryzykiem informacyjnym
  • Dostępne metodyki
  • Identyfikacja czynności przetwarzania oraz zasobów wspierających przetwarzania
  • Ocena powagi ryzyka (naruszenia praw i wolności osób fizycznych, bezpieczeństwo    informacji przedsiębiorstwa)
  • Postępowanie z ryzykiem,
  • Monitorowanie i przegląd ryzyka informacyjnego
 • Systemowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa informacji – model PDCA.
 • Norma ISO 27001 jako model budowy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Wymagania normy ISO 27001
 • Wymagania systemowe – PDCA, szacowanie i zarządzanie ryzykiem.
 • Odpowiedzialność kierownictwa.
 • Audyty systemu.
 • Przeglądy systemu.
 • Doskonalenie systemu.
 • Stosowane zabezpieczenia
 • Techniki audytu wewnętrznego
 • Planowanie audytu.
 • Prowadzenie badań audytowych.
 • Identyfikacja niezgodności.
 • Dokumentowanie wyników audytu.
 • Udział w działaniach doskonalących.
 • Współpraca zespołów audytorskich.
 • Audyty zintegrowane.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

13 + 10 =

Czas trwania:

1 dzień/2 dni

Cena: