System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (nakładka na ISO)

Profil słuchacza

Kadra kierownicza, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością w organizacjach państwowych i samorządowych, audytorzy wewnętrzni i wiodący PN-EN ISO 9001:2014.

Korzyści

Szkolenie ma za zadanie doprowadzić do umiejętności identyfikacji przez uczestników szkolenia identyfikacji potencjalnych obszarów zagrożeń korupcyjnych w jednostce oraz znajomości dodatkowych wymagań wynikających z nakładki w stosunku do normy PN-EN ISO 9001:2014. 

Agenda

jest ukierunkowany na przedstawienie tematyki antykorupcji oraz wymagań dodatkowych nakładki antykorupcyjnej w stosunku do normy PN-EN ISO 9001:2014.

Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

  • zakres zjawiska, podstawowe regulacje prawne
  • koncepcja i założenia systemu
  • podstawowe zasady zarządzania jakością wg ISO 9000 w kontekście systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
  • podstawowe terminy i definicje
  • projektowanie systemu – identyfikacja procesów i analiza ryzyka dotycząca zagrożeń korupcyjnych
  • wybrane wymagania normy PN-EN ISO 9001, szczególnie istotne z punktu widzenia systemu
  • wymagania dodatkowe – kryteria systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

7 + 11 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena: