Skuteczne środki antykorupcyjne w sektorze publicznym i prywatnym

Profil słuchacza

Szkolenie skierowane jest do osób, które się zajmują lub w najbliższym czasie będą się zajmowały tworzeniem systemów antykorupcyjnych w organizacji. Dla osób uczestniczących w opracowaniu i przygotowaniu takich procedur, szkolenie będzie niezbędnym elementem poznania dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań. Z uwagi na zakres szkolenia, omówienie ryzyk korupcji związanych z zarządzaniem organizacją oraz ewentualne skutki nieprawidłowego wdrożenia i odpowiedzialnością z tego tytułu, szkolenie może być istotne także dla osób wykonywujących funkcje kierownicze w organizacji i nią zarządzających.

Korzyści

W trakcie szkolenie słuchacze poznają przykłady zastosowanych rozwiązań antykorupcyjnych w podmiotach publicznych i prywatnych. Uzyskają wiedzę w zakresie sposobów wdrożenia wymaganych prawem procedur. Poznają przykłady organizacyjnych, kadrowych
i technicznych środków antykorupcyjnych oraz elementy decydujące o ich skuteczności. Przedstawione zostaną elementy wdrażanych rozwiązań antykorupcyjnych oraz pułapki związane z niewłaściwym ich wprowadzaniem w organizacji, w tym także w zakresie ewentualnej odpowiedzialności organizacji i jej kierownictwa za czyny korupcyjne popełnione przez pracownika. W trakcie szkolenia podzielimy się wiedzą i doświadczeniem z w zakresie zagrożeń korupcją, sposobów rozpoznawania i sprawdzonych sposobów jej zapobiegania. Omówimy uprawnienia CBA w zakresie kontroli funkcjonowania systemów antykorupcyjnych w organizacji oraz prawa i obowiązki kontrolowanego.

Agenda

  • Modele przeciwdziałania korupcji
  • Zalety i korzyści wprowadzenia wewnętrznych regulacji w zakresie przeciwdziałania korupcji
  • Dobre praktyki na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania antykorupcyjnego PN-ISO 37001:2017-05 w podmiocie prywatnym i publicznym
  • Praktyczne przykłady procedur antykorupcyjnych, programu wdrożenia oraz przykładowych procedur
  • Etapy budowy systemu zarządzania antykorupcyjnego
  • System zarządzania antykorupcyjnego w perspektywie projektu ustawy o jawności życia publicznego
  • Miary skuteczności i pułapki systemów antykorupcyjnych w związku z wejściem w życie ustawy o jawności życia publicznego
  • Wskazówki dotyczące wdrażania skutecznych środków antykorupcyjnych w perspektywie planowanych uregulowań prawnych.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

12 + 2 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto