Sabotaż w organizacji – zapobieganie i wykrywanie zagrożeń ze strony osób zatrudnionych

Profil słuchacza

Adresatami szkolenia są właściciele przedsiębiorstw, kadra zarządzająca oraz specjaliści komórek kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli wewnętrznej i audytu.

Korzyści

Poznanie form i mechanizmów zachowań sabotażowych w organizacji.

Agenda

  • Poznanie form i mechanizmów zachowań sabotażowych w organizacji;
  • Zapoznanie z metodami zapobiegania aktom sabotażu, w tym sposobami oceny rodzaju i stopnia ryzyka;
  • Nabycie kompetencji w zakresie identyfikacji przypadków sabotażu;
  • Nabycie umiejętności prowadzenia rozmów i wywiadów ze sprawcą aktu sabotażu oraz oceny jego wiarygodności.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

7 + 4 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

16/09/2019