Ryzyka i szanse wynikające z wielokulturowości – dla pracowników oświaty oraz dla uczniów

Profil słuchacza

Nauczyciele szkół wszystkich szczebli, pracownicy kuratoriów oświaty, uczniowie i młodzież.

Korzyści

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy w zakresie odmienności kultur, a także najważniejszych aspektów pracy w środowisku międzykulturowym, z omówieniem współczesnych ryzyk globalizacji.

Agenda

  • zapoznanie z istotą przedmiotu z zakresu wielokulturowości,
  • krótki rys historyczny powstawania ideologii wielokulturowości,
  • zwrócenie uwagi na szczególną rolę religii i języka w kształtowaniu się kultury i związane z tym zagadnienia globalizacji i tożsamości kulturowej,
  • zjawiska o charakterze społeczno — kulturowych zachodzących we współczesnym świecie,
  • globalizacja,
  • tożsamość kulturowa,
  • szanse, wyzwania i zagrożenia danej grupy docelowej,
  • zagrożenia o charakterze terrorystycznym,
  • zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

10 + 10 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena: