RODO – zapewnienie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Profil słuchacza

Warsztat adresowany jest głównie do specjalistów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych oraz zarządzanie ryzykiem w organizacji.

Korzyści

Od wejścia w życie RODO, jego wymagania są źródłem nieustannych i realnych zagrożeń dla biznesu. Rozmiar przewidzianych kar finansowych za odstępstwa w stosowaniu RODO daje organowi nadzoru realną możliwość zrujnowania niemal każdego przedsiębiorstwa, tym bardziej, że brakuje konkretnych kryteriów, jakimi mają kierować się urzędnicy przy ocenie uchybień w stosowaniu RODO. Wiadomo tylko tyle, że każda taka okoliczność będzie oceniana indywidualnie. Z samej konstrukcji RODO wynika także brak praktycznych wskazówek, jak organizacje mają zapewnić realizację nadrzędnego celu RODO, tj. zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zapobieżenia naruszeniu interesów osób, których dane dotyczą; potwierdza się przewidywane założenie, że należy przygotować się na znaczną liczbę skarg i roszczeń. Wynika to wprost z możliwości dochodzenia swoich praw, jednocześnie przed sądami i Prezesem UODO. Możliwość łatwego dochodzenia roszczeń dostrzegły liczne kancelarie prawne i stowarzyszenia, a „ogólność” przepisów RODO zachęca je do wszczynania postępowań. W takich okolicznościach przedsiębiorcy powinni traktować wymagania RODO jako źródło krytycznego ryzyka biznesowego. Jego realne skutki, to przede wszystkim możliwość nałożenia ogromnych kar finansowych, ale również ograniczenie możliwości przetwarzania danych osobowych, jak również poniesienia kosztów obsługi postępowań cywilnych i administracyjnych. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiona metoda identyfikacji ryzyka, wynikającego z RODO dla przedsiębiorstw oraz zostaną przedstawione propozycje rozwiązań zapobiegających jego skutkom.

Agenda

  • Identyfikacja potrzeb biznesowych w kontekście wymagań RODO
  • Wymagania RODO – uprawnienia i zakazy dla biznesu
  • Identyfikacja krytycznego ryzyka biznesowego wynikającego z wymagań RODO
  • Propozycje rozwiązań dla redukcji ryzyka biznesowego, wynikającego z wymagań RODO

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

3 + 12 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

24/09/2019