Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zagadnieniach Compliance

Profil słuchacza

Tematyka skierowana do osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach naruszenia zasad wewnętrznych, obowiązujących w firmie/organizacji, a także do osób nadzorujących prowadzenie takich postępowań.

Korzyści

Zrozumienie specyficznych wymagań i oczekiwań stawianych osobom prowadzącym postępowania wyjaśniające w obszarze Compliance, szczególnie w przypadkach dotyczących naruszeń zasad etycznych lub określenia, czy takowe zasady nie zostały naruszone. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia postępowań w przypadku, gdy potencjalne problemy dotyczą wyższej kadry managerskiej.

Agenda

 • Specyfika postępowań wyjaśniających w obszarze Compliance
 • Źródła informacji prowadzących do wszczęcia postępowania wyjaśniającego
 • Rodzaje zagadnień i nieprawidłowości najczęściej objętych odpowiedzialnością Compliance
 • Zasady zbierania informacji dotyczących zgłoszonych przypadków nieprawidłowości
 • Prowadzenie rozmów z osobami objętymi postępowaniem
 • Wnioskowanie
 • Przygotowanie raportu i dokumentacja
 • Weryfikacja zgłoszeń dotyczących potencjalnych nieprawidłowości.
 • Wykorzystywanie danych systemowych i ogólnodostępnych do testowania hipotez dotyczących zdarzenia.
 • Prowadzenie rozmów z osobami zaangażowanymi w zdarzenie.
 • Weryfikacja hipotez w ramach postępowania.
 • Zbieranie danych w organizacji.
 • Przygotowanie raportu z postępowania.
 • Dokumentacja przeprowadzonych prac.

Zapytanie ofertowe

10 + 9 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

13/09/2019