Liczy się każda sekunda… Biegnij, ukryj się, walcz – protokoły postępowania w zdarzeniu ACTIVE SHOOTER.

Opis

Aktywny Strzelec – to osoba aktywnie zaangażowana w zabijanie lub usiłowanie zabijania ludzi w zamkniętych i zaludnionych obszarach. W większości przypadków aktywni strzelcy w trakcie trwającego ataku używają broni palnej lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym ładunków wybuchowych. Nie mają wzoru, ani metody wyboru ofiary. Zdarzenie typu Active Shooter jest tym groźniejsze, że jego sprawcy zależy tylko na śmierci niewinnych osób, nie interesują go rozmowy, negocjacje lub osiągnięcie innych celów. Działa, aby zabić, w jak najkrótszym czasie, jak największą ilość osób.

Ze względu na taki schemat działania, bardzo ważne jest prawidłowe zachowanie osób biorących udział w takim zdarzeniu. Zdarzenia z udziałem aktywnego są nieprzewidywalne i szybko ewoluują, zanim na miejsce zdarzenia przybywają służby specjalne i wkraczają do działania mija średnio około 15 minut. W tym czasie uczestnicy zdarzenia są zdani tylko i wyłącznie na  na siebie.

W takich sytuacjach  należy wybrać najlepszy sposób na ochronę swojego życia, dokonać szybkiego ustalenia, rozpoznania sytuacji i wybrać jedną z poniższych opcji (Biegnij, ukryj się, walcz), która  zapewni największy stopień bezpieczeństwa, bo liczy się każda sekunda…

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia z pomocą określonych algorytmów, schematów dedykowanych zagrożeniom wynikających z ataku aktywnego strzelca.

Profil słuchacza

Szkolenie przeznaczone jest dla osób reprezentujących instytucje/firmy/podmioty, na wszystkich poziomach organizacji, w szczególności pracowników oraz osób odpowiedzialnych za wewnętrzne i zewnętrzne systemy bezpieczeństwa.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy:

 • będą w stanie prawidłowo zidentyfikować zagrożenie oraz zastosować działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, a także działać i reagowaćzgodnie z procedurami wynikającymi zActive Shooter Emergency Action Plani protokołemActive Shooter Response Protocol (ASRP);
 • będą przygotowani na sytuację kryzysową związaną z bezpośrednim zagrożeniem ze strony napastnika;
 • będą znali zasady działania służb specjalnych, które będą prowadzić akcję ratunkową lub szturm.*

 

Agenda

Zagadnienia dedykowane uczestnikom szkolenia:

 • podstawowe informacje dotyczące charakteru zagrożenia wynikającego z ataku aktywnego strzelca oraz identyfikacji osób potencjalnie niebezpiecznych, symptomów przyszłego ataku w środowisku organizacji;
 • terminy i definicje stosowane w klasyfikacji takich zagrożeń;
 • przedstawienie procedur oraz zasad bezpieczeństwa (ASRP), uwzględnienie i omówienie zasad działania służb specjalnych, które będą prowadzić akcje ratunkową lub szturm;
 • psychologiczne aspekty zagrożenia: postawy sprawcy (motywacja, możliwe sposoby działania) oraz uczestników zdarzenia (ze szczególnym uwzględnieniem zachowań wskazanych i zabronionych w trakcie takiego zdarzenia), podejmowanie decyzji w stresie, przewidywanie zaskakujących zwrotów sytuacji, radzenie sobie z napięciem i paniką;
 • istota stałej gotowości sytuacyjnej (obserwacja i analiza warunków jakie nas otaczają), właściwe reakcje na zmiany w otoczeniu, które mogą obniżyć stopień ryzyka dla bezpieczeństwa organizacji;
 • elementy zastosowania cyklu pętli OODA (Observation-Orientation-Decision-Action) w zdarzeniu z udziałem aktywnego strzelca. W trakcie każdego zetknięcia z napastnikiem osoba zaatakowana powinna nieustannie: obserwować otoczenie, być świadomą okoliczności zdarzenia, w którym uczestniczy, podejmować decyzje, a następnie działać. Jakakolwiek zmiana sytuacji powoduje, że cały proces uruchamia się od początku (pętla OODA);
 • zapoznanie z nowoczesnymi systemami klasyfikacji potencjalnego zagrożenia, dostosowywanie odpowiednich poziomów bezpieczeństwa, aby wdrażane procedury jak najmniej ingerowały w codzienny tryb funkcjonowania organizacji (ASEAP);
 • jak przygotować się do zdarzenia z udziałem aktywnego strzelca, co uwzględnić w planach reagowania kryzysowego organizacji;
 • jak się zachować po wystąpieniu takiego zdarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi medialnej w trakcie i po wydarzeniu. Potencjalne zagrożenie dla pracowników, wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

 

* Wszelkie treści i materiały przekazywane w trakcie szkolenia opracowane są na podstawie wytycznych FEMA (Federal Emergency Management Agency) amerykańskiej agencji, podlegającej Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego USA, odpowiadającej za zarządzanie kryzysowe.

Zapytanie ofertowe

3 + 3 =

Czas trwania:

1 dzień

Trener:

Konsultant / Trener 4

Cena: