Project Rescue – reanimacja Projektu w kryzysie

Profil słuchacza

Warsztat jest adresowany do zarządzających i nadzorujących realizację projektów, audytorów, kontrolerów.

Korzyści

W każdej organizacji zdarzają się projekty, w których nie udaje się osiągnąć założonych rezultatów. Koszty takich projektów to straty bezpośrednie, ale również koszty utraconych   korzyści z niezrealizowanych działań. Źródła porażki projektów mogą występować na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. W dzisiejszych realiach biznesowych organizacja musi potrafić rozpoznawać te źródła i wypracowywać rozwiązania minimalizacji zagrożeń.

Zakres szkolenia daleko wykroczy poza teorię zarządzania projektem i książkowo opisaną praktykę. W jego trakcie zostaną przedstawione sposoby identyfikacji realnych problemów, które uniemożliwiają sukces projektu, a także będzie korespondować z rozwiązaniami przyjętymi w dominującej metodyce zarządzania projektem.

Agenda

  • Analiza założeń projektowych i szans osiągnięcia celów projektu
  • Zarządzanie ryzykiem rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a obrazem formalnym w dokumentacji projektu
  • Zarządzanie ryzykiem kontraktowym (m.in. ryzyko roszczeń, ryzyko utraty zdolności do realizacji kontraktu, ryzyko dolegliwości w związku z bezprawną realizacją kontraktu)
  • Zarządzanie problemami krytycznymi (m.in. konflikty zewnętrzne i wewnętrzne, utrata zaufania i motywacji, bezprawne roszczenia i ataki medialne, działania nieuczciwej konkurencji).
  • Negocjacja warunków nowych realizacji projektu z interesariuszom zewnętrznymi i wewnętrznymi
  • Urealnienie zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Budowa systemów przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

12 + 13 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto