Profesjonalna obsługa pasażerów. Sytuacje trudne i radzenie sobie w sytuacjach stresowych

Profil słuchacza

Szkolenie dla Kierowców i obsługi transportu

Korzyści

Uczestnicy poznają typologię Pasażerów i dowiedzą się:

 • Jak dopasować rozmowę do stanu emocjonalnego oraz typu osobowości rozmówcy?
 • Co zrobić by Pasażerowie wysłuchali argumentów?
 • Jak radzić sobie z obsługą Pasażera w sytuacjach konfliktowych?
 • Jak radzić sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z Pasażerem?
 • Jak reagować na zarzuty ze strony Pasażera?

Uczestnicy wykształcą i utrwalą postawy:

 • otwartości na innych,
 • akceptacji różnic między ludźmi,
 • szacunku dla siebie i innych,
 • zaangażowania i odpowiedzialności za relacje
 • wzmocnienia chęci do pokonywania własnych ograniczeń w komunikowaniu,
 • zmiany przekonania, że za rozumienie komunikatu odpowiada odbiorca,
 • poczucie pewności siebie,
 • wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i odpowiedzialności za jasną, zwięzłą
  i konsekwentną komunikację.

Agenda

 • skuteczne porozumiewanie się w sytuacji konfliktowej,
 • wpływanie na zmianę czyjegoś sposobu postępowania i/lub przekonań,
 • otwarte i bezpośrednie komunikowanie się z innymi,
 • rozumienie zachowań innych ludzi,
 • konstruktywne zachowaniaw trudnych sytuacjach interpersonalnych, 
 • tworzenia przyjaznej atmosfery,
 • reagowanie na odmienność,
 • stosowanie technik komunikacji jak wyjaśnianie, parafraza, odzwierciedlanie
 • operowanie empatią.                                                                                                                

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

3 + 8 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto