Produkty Halal&Haram

Profil słuchacza

Producenci rolno – spożywczy, kierownicy operacyjni i osoby nadzorujące w branży spożywczej, kierownicy techniczni firm zajmujących się przechowywaniem i przewozem produktów spożywczych, a także firm gastronomicznych

Korzyści

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy w zakresie odmienności kulturowych od doświadczeń europejskich, a także najważniejszych aspektów osiągania optymalnych decyzji biznesowych w branży spożywczej.

Agenda

  • warunki produkcji halal,
  • globalny rynek halal,
  • kluczowe zasady halal i haram,
  • podobieństwa i różnice globalnych standardów halal,
  • najlepsze praktyki dotyczące zgodności z wymogami halal,
  • korzyści dla firmy i marki wynikające z certyfikacji halal,

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

1 + 5 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena: