Policja/agenci służb w firmie – moje prawa i obowiązki

Profil słuchacza

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zatrudnionych w urzędach lub podmiotach gospodarczych. W zależności od słuchaczy, może zostać dostosowane do zagadnień właściwych dla danej grupy zawodowej.

Korzyści

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie służby mają prawo do prowadzenia działań operacyjnych i pozaprocesowych, jakie uprawnienia mają w zakresie stosowania różnych form i metod pracy pozaprocesowej.  Omówione zostaną podstawowe czynności procesowe, zasady ich przeprowadzania, uprawnienia osób, wobec których działania te są prowadzone, zwłaszcza w zakresie ochrony tajemnic firmy.

Słuchacze dowiedzą się co wolno osobie, która jest podmiotem czynności procesowych, jakie uprawnienia mają osoby funkcyjne w przedsiębiorstwie, firmie w odniesieniu do działań procesowych i jakie działania mogą przysporzyć kłopotów, a w konsekwencji zarzutów karnych.

Agenda

 • Podmioty uprawnione do prowadzenia działań operacyjnych i pozaprocesowych.
 • Uprawnienia służb w odniesieniu do urzędów i podmiotów gospodarczych.
 • Metody i formy pracy operacyjnej i pozaprocesowej.
 • Oględziny – zasady przeprowadzania, zabezpieczenie techniczne i procesowe śladów.
 • Przeszukanie – zasady, sposób przeprowadzania i postępowania z zabezpieczanymi dokumentami.
 • Kontrola osobista – jako czynność administracyjno-porządkowa.
 • Zatrzymanie – prawa i obowiązki.
 • Przesłuchanie – prawa i obowiązki.
 • Kontrola organów w firmie – procedury, prawa i obowiązki
 • Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w przypadku down-raids (wejścia organów ścigania) – jakie informacje przekazać pracownikom i jakie mediom
 • Ryzyka działań organów – wizerunkowe, w zakresie przekazanych informacji oraz odpowiedzialności podmiotów za czyny pracowników

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

10 + 8 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Terminy szkolenia:

08/05/2019

05/06/2019

10/09/2019