Optymalizacja kosztów firmy poprzez redukcję ryzyk osobowych, w tym ujawnianie oszustw kompetencyjnych

Profil słuchacza

Adresatami szkolenia są właściciele przedsiębiorstw, kadra zarządzająca, specjaliści HR, audytorzy oraz kontrolerzy wewnętrzni.

Korzyści

Ograniczenie zagrożeń wynikających z nieefektywnej metody kadrowego badania kandydatów do zatrudnienia.

Agenda

Szkolenie dotyczy eliminacji zagrożeń wynikających z funkcjonowania w środowisku pracy osób, które swoim działaniem (często też przestępczym – nadużycia, defraudacje, malwersacje, korupcja) narażają organizację na poważne szkody ekonomiczne, psychologiczne i reputacyjne. Podczas szkolenia omawiany jest sposób identyfikacji oraz redukcji ryzyk osobowych, już podczas doboru kandydata do pracy, jak też w trakcie funkcjonowania zatrudnionego w organizacji. Uczestnicy poznają portret psychologiczny oraz modus operandi oszusta kompetencyjnego. Podczas zajęć omawiane oraz ćwiczone są sposoby oceny rzetelności, wiarygodności kandydata i pracownika, rozpoznawanie jego strategii działania oraz techniki radzenia sobie z manipulacjami oszusta kompetencyjnego. Ważnym aspektem szkolenia jest wskazanie prewencyjnych i wykrywczych działań podejmowanych przez organizację w celu redukcji osobowych ryzyk – otwartość na informacje, rozpoznawanie i eliminacja luk w zarządzaniu, nadzorze i kontroli oraz działania wobec oszusta kompetencyjnego.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

1 + 10 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena: