Opinia biegłego w sprawach gospodarczych

Profil słuchacza

Adresatami szkolenia są osoby wykonujące opinie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i aparatu ścigania, w tym szczególnie biegli sądowi, a także osoby wydające ekspertyzy na potrzeby podmiotów prywatnych, jak również prawnicy obsługujący podmioty gospodarcze.

Korzyści

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają obwiązujące przepisy prawne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą ochrony prawnej biegłego i zasad jego odpowiedzialności karnej i cywilnej za wydane opinie. Szczegółowo omówione zostaną podstawowe zasady opiniowania, popełniane błędy w sporządzaniu sprawozdania z badań, które mogą wpływać na ocenę wartości dowodowej opinii. Uczestnicy poznają podstawy psychologii opiniowania, sposób zadawania pytań przez przesłuchujących, zmierzający do dyskredytowania eksperta i metody obrony przed podważaniem wiarygodności eksperta i wydanej przez niego opinii.

Agenda

  • Przepisy regulujące działalność biegłych;
  • Podstawy teorii opiniowania;
  • Prawa i obowiązki biegłego;
  • Schemat opinii;
  • Podstawy psychologii sądowej;
  • Biegły przed sądem;
  • Przyczyny błędów w opiniach;
  • Zasady odpowiedzialności biegłego;
  • Ochrona prawna biegłego;
  • Biegły i opinia, a RODO.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

15 + 11 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Terminy szkolenia:

17/04/2019

22/05/2019