Najnowsze rozwiązania antykorupcyjne – polska norma PN-ISO 37001:2017-05

Profil słuchacza

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które zajmują się lub w najbliższym czasie będą się zajmowały tworzeniem systemów antykorupcyjnych, zarówno w podmiotach sektora prywatnego, jak i publicznego. Pracownicy organizacji, które wprawdzie nie planują wdrożenia tego systemu, mogą wykorzystać pomysły i zalecenia tej normy do budowy własnych procedur, polityk czy kodeksów.

Szkolnie jest przeznaczone w szczególności dla:

 • pracowników działów compliance oraz osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie korupcji,
 • osób zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie takich systemów antykorupcyjnych,
 • osób, które chcą uzyskać kompleksową wiedzę na temat budowy normy ISO oraz jej zaleceń.

Korzyści

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają wymagania międzynarodowego standardu PN-ISO 37001:2017-05 oraz praktyczne przykłady ich wdrożeń w kilku organizacjach. Po szkoleniu słuchacze będą znali zakres wymagań systemu zarządzania antykorupcyjnego oraz będą potrafili rozpocząć jego tworzenie u siebie w organizacji. Część zajęć prowadzona będzie w formie warsztatowej, tak aby słuchacze poznali budowę podstawowych procedur wymaganych normą. Poznają także czynniki decydujące o ich skutecznym wdrożeniu i funkcjonowaniu w organizacji, także z perspektywy wymogów projektowanej ustawy o jawności życia publicznego.

Agenda

 • Zalety i korzyści wprowadzenia wewnętrznych regulacji w zakresie przeciwdziałania korupcji.
 • Zakres i wytyczne normy PN-ISO 37001:2017-05:
 1. powołania normatywne,
 2. terminy i definicje,
 3. kontekst organizacji,
 4. przywództwo,
 5. planowanie,
 6. wsparcie,
 7. działania operacyjne,
 8. ocena efektów,
 9. doskonalenie.
 • Zalecenia oraz wskazówki przykładowych rozwiązań wg normy PN-ISO 37001:2017-05.
 • Dobre praktyki w zakresie wdrożenia systemu zarządzania antykorupcyjnego PN-ISO 37001:2017-05na przykładzie wdrożenia w podmiocie prywatnym i publicznym.
 • Przykłady procedur antykorupcyjnych, programu wdrożenia oraz polityki antykorupcyjnej.
 • System zgłaszania nieprawidłowości (przez sygnalistów) i reagowania oraz prowadzenia wewnętrznych dochodzeń wg normy PN-ISO 37001:2017-05.
 • Etapy budowy systemu zarządzania antykorupcyjnego.
 • Proces certyfikacji systemu zarządzania antykorupcyjnego.
 • Miary skuteczności i pułapki systemu zarządzania antykorupcyjnego, w związku z projektem ustawy o jawności życia publicznego.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

15 + 10 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

09/09/2019