Nadużycia i oszustwa w organizacji – zapobieganie oraz wykrywanie

Profil słuchacza

Adresatami szkolenia są przedsiębiorcy, kadra zarządzająca jest oraz pracownicy zajmujący w organizacji kluczowe stanowiska z punktu widzenia zapobiegania oraz wykrywania oszustw i nadużyć dokonywanych na szkodę organizacji.

Korzyści

Poznanie rodzajów i mechanizmów dokonywania oszustw oraz nadużyć na szkodę instytucji/firmy, dokonywanych zarówno przez jej pracowników, jak i kontrahentów.

Agenda

  • Poznanie rodzajów i mechanizmów dokonywania oszustw oraz nadużyć na szkodę instytucji/firmy, dokonywanych zarówno przez jej pracowników, jak i kontrahentów;
  • Zapoznanie z metodami ujawniania oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom, w tym także możliwościami i zasadami identyfikacji czynników ryzyka;
  • Nabycie umiejętności ujawniania przypadków nadużyć na szkodę firmy;
  • Poznanie metod i technik prowadzenia rozmów oraz wywiadów z pracownikami i kontrahentami mającymi na celu uzyskanie wiarygodnych informacji.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

8 + 7 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

25/09/2019