Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy; wymiar psychologiczny i prawny

Profil słuchacza

 • przełożeni, którzy powinni mieć świadomość występowania mobbingu i dyskryminacji, zauważać i reagować na jego symptomy we wczesnym stadium;
 • pracownicy działów HR i compliance, którzy powinni monitorować kontrproduktywne zachowania w środowisku pracy, podejmować działania zapobiegawcze i interwencyjne;
 • pracownicy, którzy posiadając wiedzę o mobbingu i dyskryminacji, potrafią się przed nimi skutecznie uchronić i efektywnie reagować w przypadku ich doświadczania.

Korzyści

Poznanie mechanizmów sprzyjających mobbingowi i dyskryminacji oraz uzyskanie umiejętności zarządzania tym problemem.

Agenda

Wykład interaktywny lub warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja)

 • Na czym polega mobbing?
 • Jak odróżnić mobbing od innych niepożądanych zjawisk interpersonalnych w miejscu pracy?
 • Kim jest mobber i jak działa?
 • Jakie są skutki mobbingu dla osoby prześladowanej oraz organizacji?
 • Co należy zrobić w sytuacji mobbingu?
 • Kto i na jakich zasadach odpowiada za mobbing?
 • Czym jest dyskryminacja i jakie są jej rodzaje?
 • Czy każde nierówne traktowanie to dyskryminacja?
 • Jakie są skutki dyskryminacji dla osoby prześladowanej?
 • Czy żarty o tematyce seksualnej to już molestowanie seksualne?
 • Co możemy zrobić w sytuacji dyskryminacji?
 • Jak skutecznie zapobiegać lobbingowi i dyskryminacji w środowisku pracy?

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

11 + 1 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto