Migracje (kryzys migracyjny, uchodźcy, imigranci, kanały przerzutowe, tranzyt, sytuacja w ośrodkach)

Profil słuchacza

Przedstawiciele środowisk zaangażowanych w problematykę migracji oraz służb państwowych.

Korzyści

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy w zakresie obecnego kryzysu migracyjnego dotyczącego uchodźców i migrantów, sytuacji uchodźców i migrantów w Polsce, a także najważniejszych aspektów pracy w środowisku międzykulturowym.

 

Agenda

  • Przepisy prawne dotyczące uchodźców i migrantów w Polsce i Unii Europejskiej.
  • Polityka Unii Europejskiej wobec kwestii integracji cudzoziemców.
  • Charakterystyka problematyki dotyczącej uchodźców i migrantów w Polsce.
  • Psychologiczne i społeczne skutki uchodźstwa.
  • Najważniejsze aspekty pracy w środowisku międzykulturowym.
  • Zajęcia będą prowadzone w m.in. formie wykładów, warsztatów, studium przypadku.

 

Zagadnienia

  • Zjawisko nielegalnej migracji, skala, uregulowania prawne krajowe i międzynarodowe. Pomoc i współpraca międzynarodowa w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości migracji zorganizowanej w aspekcie regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
  • Metodyka prowadzenia postępowań w sprawach nielegalnej migracji z uwzględnieniem różnic kulturowych, postawy sytuacyjnej zatrzymanych uzależnionej od charakteru migracji; realizacja działań powrotnych;
  • Formy, metody i środki stosowane w zwalczaniu i zapobieganiu nielegalnej migracji, organizowanej również przez zorganizowane grupy przestępcze, w tym sposoby legalizacji pobytu;
  • Zatrzymanie i umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców lub areszcie, stosowanie detencji, środków alternatywnych wobec detencji w świetle przepisów ustawy o cudzoziemcach i o udzielaniu pomocy cudzoziemcom na terenie RP, wybrane orzecznictwo sądowe krajowe i międzynarodowe, wykonanie orzeczeń.

 

Szczegółowy zakres i tematyka szkoleń są zawsze dostosowywane do indywidualnych potrzeb i życzeń klienta. Zajęcia typu „case study” – oznaczają specjalistyczne ćwiczenia opracowane na potrzeby danego szkolenia i ich wewnętrznych preferencji.

Zapytanie ofertowe

15 + 5 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena: