Mediator transgraniczny

Profil słuchacza

Osoby zainteresowane prowadzeniem mediacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur.

Korzyści

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy w zakresie odmienności kulturowych od doświadczeń europejskich, a także najważniejszych aspektów osiągania consensusu w środowisku międzykulturowym

Agenda

 • specyfika pracy na granicy – Polska v Świat,
 • „prawa do i prawa od”,
 • praca z cudzoziemcami – specyfika i metody,
 • przepisy dotyczące pobytu cudzoziemców na terenie Polski,
 • migracje w XXI wieku,
 • prawo uchodźcze i migracyjne,
 • ośrodki dla uchodźców,
 • procedury,
 • dokumenty,
 • uwarunkowania pracy „transgranicznej”
 • zajęcia praktyczne,
 • warsztat – oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

5 + 7 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

24/09/2019