Mediator kulturowy

Profil słuchacza

Osoby zainteresowane mediacjami dotyczącymi sfer kulturowych.

Korzyści

Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach wynikających z różnic kulturowych.

Agenda

 • rola i istoty kultury – znaczenie i jej wykorzystanie w pracy mediatora
 • religia i jej rola w kontekście odmiennych kulturowo społeczeństw
 • realia kulturowe i społeczne w wybranych obszarach
 • charakterystyka obszarów:
  • MENA (Afryka Północna i Bliski Wschód),
  • Kaukaz,
  • Bałkany.
 • odmienności kulturowe, potencjalne zagrożenia oraz szanse
 • komunikacja i negocjacje międzykulturowe
 • transformacja kulturowa
 • asymilacja i integracja
 • przepisy dotyczące pobytu cudzoziemców na terenie Polski
 • migracje w XXI wieku
 • prawo uchodźcze i migracyjne
 • zajęcia praktyczne

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

13 + 13 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

23/09/2019