Mediacje

Profil słuchacza

Osoby zainteresowane mediacją dotyczącej stosunków prawnych.

Korzyści

Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych i gospodarczych, z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Agenda

 • psychologia konfliktu
 • techniki mediacji i komunikacji
 • Zasady, procedury, etapy mediacji
 • Konstruowanie dokumentów mediacyjnych
 • aspekty prawne
 • warsztat – oparty na symulacjach konkretnych przypadków.
 • podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego-
 • procedury mediacyjne
 • wymagana dokumentacja w postępowaniach mediacyjnych: wzory 34 dokumentów
 • Procedury migracji
 • psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • trening umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych.
 • symulacje mediacji-informacja zwrotna.

Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

2 + 4 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

05/09/2019