Mediacje w świetle teorii sprawiedliwości naprawczej

Profil słuchacza

Wszyscy zainteresowani

Korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z praktyką mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów. Mediacja przedstawiona jest w świetle teorii sprawiedliwości naprawczej, której kluczowym elementem są przeprosiny oraz zadośćuczynienie. Taka forma rozwiązywania sporów omówiona jest następnie w kontekście kulturowych uwarunkowań w Polsce oraz bieżącej praktyki w sądzie, szkole i biznesie.

Agenda

  • Sprawiedliwość naprawcza.
  • Mediacje jako forma rozwiązywania sporów.
  • Mediacje a specyfika kulturowa w Polsce.
  • Przeprosiny i przebaczenie jako elementy współżycia społecznego.
  • Mediacja w sądzie.
  • Mediacje w szkole.
  • Mediacje w miejscu pracy.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

12 + 15 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

12/09/2019