Manipulacje w grupie rówieśniczej

Profil słuchacza

Szkolenie przeznaczone jest dla uczniów. Program dostosowany do wieku odbiorców.

Korzyści

Szkolenie z elementami warsztatowymi mające na celu zapoznanie uczniów z poniższymi zagadnieniami:

 • Jak rozpoznać, że ktoś nami manipuluje?
 • Jak się powinniśmy bronić?
 • Dlaczego sami nie powinniśmy manipulować innymi?

Agenda

 • Organizacjai struktura grupy rówieśniczej
 • Znaczenie grupy rówieśniczej w młodszym wieku szkolnym i wczesnym okresie dorastania
 • Relacje rówieśnicze i klimat emocjonalny grupy
 • Funkcje wychowawcze grup rówieśniczych
 • Określanie własnych potrzeb i oczekiwań
 • Identyfikowanie interesów grupowych
 • Przyjaźń a manipulacja
 • Rozpoznawanie nieetycznych metod wpływu innych osób wobec własnej osoby
 • Zachowania i postawy asertywne w kontaktach międzyludzkich
 • analiza i ćwiczenia – postawa asertywna, uległa, agresywna
 • analiza i ćwiczenia wspomagające proces prawidłowej komunikacji interpersonalnej

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

13 + 15 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto