Manipulacje w Audycie (psychologia w pracy audytora)

Profil słuchacza

Adresatami szkolenia są pracownicy zajmujący kluczowe stanowiska z punktu widzenia zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, w tym szczególnie audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

Korzyści

Szkolenie z elementami warsztatowymi mające na celu zapoznanie uczestników z praktyczną wiedzą z zakresu psychologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem technik wpływu społecznego i manipulacji, wykorzystywanymi w pracy audytora

Agenda

 • Zapoznanie z zasadami skutecznego porozumiewania
 • Style komunikowania i cechy odbiorcy
 • Zakłócenia w procesie komunikacji
 • Aktywne słuchanie
 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Wpływ społeczny a manipulacja
 • Wdrożenie socjotechnik
 • Manipulacja z zewnątrz
 • Manipulacja od wewnątrz
 • Zagrożenia ze strony pracowników
 • Czynniki sprzyjające
 • Metody minimalizacji ryzyka
 • Socjopsychologiczne aspekty oszustwa
 • Działalność prewencyjna

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

15 + 8 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto