Manipulacja – jak się nie dać zmanipulować? Destrukcyjne sekty, kontrowersyjne subkultury, współczesna duchowość

Profil słuchacza

Szkolenie przeznaczone jest dla uczniów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodziców.

Korzyści

Szkolenie z elementami warsztatowymi mające na celu zapoznanie uczestników z działalnością destrukcyjnych sekt, kontrowersyjnych subkultur oraz innych ruchów, organizacji, grup współczesnej duchowości.

Agenda

 • Określenie i omówienie pojęć: sekta destrukcyjna, kontrowersyjna subkultura, współczesnaduchowość (socjopsychologiczny obraz zjawiska w Polsce i na świecie)
 • Analiza mechanizmów wpływu społecznego, manipulacji, perswazji, metody obrony
 • Charakterystyka strategii agitacyjnych, metody obrony
 • Rola lidera
 • Miejsce jednostki w grupie
 • Problem alienacji społecznej
 • Rozpoznawanie i określania potrzeb i oczekiwań indywidualnych
 • Konflikt interesów (interesy indywidualne a grupowe, rozróżnianie interesów wspólnych oraz sprzecznych
 • Przyjaźń a manipulacja
 • analiza i ćwiczenia – postawa asertywna, uległa, agresywna
 • analiza i ćwiczenia wspomagające proces prawidłowej komunikacji interpersonalnej

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

1 + 11 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Termin szkolenia:

16/09/2019

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58