Korupcja jako wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenie dla funkcjonowania oraz kształtowania wizerunku organizacji

Profil słuchacza

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz pracowników różnego szczebla, którzy narażeni są na korupcyjne propozycje oraz do tych, którzy w ramach realizowanych obowiązków zawodowych zajmują się zapobieganiem i ujawnianiem zdarzeń o charakterze korupcyjnym.

Szkolenie dostosowane do grupy docelowej, np. urzędy centralne, jednostki samorządowe, spółki SP realizujące zamówienia publiczne, spółki prywatne (firmy farmaceutyczne, IT, budowlane).

Korzyści

Poznanie zagrożeń oraz skutków, jakie powoduje korupcja, zarówno dla wizerunku organizacji, jak i jej finansów. Uzyskanie wiedzy z zakresu rodzajów korupcji i metod działania korupcyjnego.

Agenda

  • Poznanie zagrożeń oraz skutków jakie powoduje korupcja zarówno dla wizerunku organizacji, jak i jej finansów;
  • Ryzyka korupcyjne – rozpoznanie i przeciwdziałanie
  • Konflikt interesów, komunikacja i drobne przysługi, jako źródła ryzyk korupcyjnych
  • Odpowiedzialność, nie tylko karna i konsekwencje pozaprawne
  • Czynny żal – możliwości uniknięcia odpowiedzialności – i kto może skorzystać?
  • Zaopatrzenie w wiedzę z zakresu rodzajów korupcji i metod działania korupcyjnego;
  • Nabycie umiejętności identyfikacji korupcji w firmie i wykrywania jej przypadków;
  • Poznanie metod wywierania wpływu, w tym technik manipulacji wykorzystywanych w działaniach korupcyjnych;
  • Poznanie sposobów i metod postępowania w przypadku znalezienia się w relacji o charakterze korupcyjnym;
  • Zaopatrzenie w wiedzę służącą do ujawniania, wykrywania i identyfikacji korupcji w firmie/instytucji.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

1 + 9 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto