Komunikacja interpersonalna – baza dobrych relacji pracowniczych i zawodowego sukcesu

Profil słuchacza

Szkolenie dedykowane dla osób zainteresowanych tematyką komunikacji interpersonalnej.

Korzyści

Optymalizacja porozumienia i zrozumienia pomiędzy pracownikami.

Agenda

 • Otwartość interpersonalna i sposoby budowania relacji zawodowych.
 • Jak powinno być, a jak jest? – model i analiza procesu komunikacyjnego.
 • Od czego i jak zacząć? – autoprezentacja i nawiązanie kontaktu z uwzględnianiem kontekstu sytuacyjnego oraz celu kontaktu.
 • Co i jak chcę zakomunikować? – cztery wymiary komunikacji: rzeczowa zawartość, ujawnienie informacji o sobie, ocena relacji, apel – nakłanianie innych do działania.
 • Jak mówić, by inni słuchali? – sprawne nadawanie komunikatów, spójność treści, formy i języka ciała.
 • Na czym mi zależy i jak o to zapytać? – pozyskiwanie potrzebnych informacji.
 • Kiedy dowiem się najwięcej? – słuchanie, otwartość, ciekawość, korygowanie nieporozumień.
 • Czego inni nie widzą, nie słyszą, nie mówią – uwzględnianie różnić interpersonalnych i potrzeb komunikacyjnych.
 • Co przeszkadza w rozmowie i porozumieniu? – zewnętrzne i wewnętrzne bariery w komunikacji.
 • Jak słowa wpływają na emocje? – konstruktywna dyskusja, zapobieganie konfliktom i eliminacja niepotrzebnych sporów.
 • Kiedy wiem, że wszystko idzie dobrze? – udzielanie informacji zwrotnych.
 • Jak dobrze jest zakończyć kontakt? – początek, innej nowej relacji oraz współpracy.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

8 + 4 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

23/09/2019