DPIA – ocena skutków dla ochrony danych osobowych

Profil słuchacza

  • Inspektorzy Ochrony Danych oraz inne osoby obowiązane do nadzoru nad bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych,
  • menedżerowie, którzy chcą poznać zagadnienia bezpieczeństwa danych osobowych wewnątrz swojej organizacji.

Korzyści

Zgodnie z wymaganiami RODO, jeżeli dany rodzaj przetwarzania danych osobowych – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (art. 35 ust. 1 RODO). Szczególna rola w przeprowadzeniu procesu DPIA spoczywa na Inspektorze Ochrony Danych i dlatego pożądaną umiejętnością jest kwalifikowanie określonych procesów przetwarzania danych, do przeprowadzenie tej oceny. Wskazana w przepisach, a także w wykazach stanowionych przez organ nadzorczy, lista takich procesów, może niejednokrotnie budzić wątpliwości interpretacyjne. Nie ma zarazem narzuconej jedynie słusznej metody dokonania oceny. Rozstrzygnięcie tego rodzaju wątpliwości, a także praktyczna prezentacja autorskiej metodyki DPIA, będą stanowiły główny motyw zajęć.

Agenda

  • Klasyfikowanie procesów przetwarzania danych osobowych w zakresie przeprowadzania DPIA
  • Metodyki stosowane w UE w kontekście DPIA
  • Przedstawienie metodyki wybranej do przeprowadzenia DPIA
  • Ćwiczenie praktyczne w zakresie wytworzenia DPIA na wybranym zasobie informacyjnym
  • Wykorzystanie wyników przeprowadzonej oceny w zakresie wdrożenia modyfikacji realizowanych procesów przetwarzania danych.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

4 + 3 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena: