Dowody w postępowaniach kontrolnych i ich waloryzacja procesowa

Profil słuchacza

Audytorzy, kontrolerzy, pełnomocnicy organizacji ds. antykorupcji i compliance

Korzyści

Podział dowodów, podstawy prawne gromadzenia dowodów „prywatnych”, sposoby ich prawidłowego pozyskania i dokumentowania.

Agenda

 1. Wprowadzenie do procedury karnej i cywilnej:
 • Katalog dowodów w procedurze karnej i cywilnej;
 • Źródło dowodu i środek dowodowy;
 • Podział dowodów;
 1. Wyjaśnienie pojęcia dowody „prywatne”:
 • Sposoby wprowadzenia do procesu dowodów „prywatnych”;
 • Czynności kontrolujące dowody;
 1. Zapoznanie z podstawami prawnymi pozyskiwania dowodów „prywatnych”:
 • Powszechnie obowiązujące akty prawne regulujące pozyskiwanie dowodów „prywatnych”;
 1. Zapoznanie z przykładami działań godzących w interesy firmy/instytucji i sposobami dokumentowania nieprawidłowości w postępowaniach kontrolnych:
 • Przykłady nagannych i szkodliwych działań na szkodę firmy/instytucji;
 • Dowody w postępowaniach kontrolnych, ich prawidłowe pozyskiwanie i dokumentowanie;
 • Praktyczne ćwiczenia w zakresie prawidłowego dokumentowania materiału dowodowego.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

12 + 13 =

Czas trwania:

1 dni

 

Trener:

https://akademia.nflo.pl/zespol/konsultant-trener-3/

 

Cena:

1100 PLN netto