Compliance – budowa efektywnego rozwiązania zapewniającego zgodność działania organizacji z wymogami prawa i regulacjami

Profil słuchacza

Osoby zobowiązane do zbudowania/rozbudowy systemu Compliance, nie posiadające kompleksowej wiedzy z zakresu tworzenia czynności kontrolnych, audytu, tworzenia regulacji wewnętrznych, zagadnień prawnych.
Uczestnikami mogą być także osoby z kadry zarządzającej (włącznie z Prezesami/Zarządami), które chcą poznać wymagania stawiane systemom Compliance w firmach lub organizacjach.

Korzyści

Szkolenie z elementami warsztatowymi, przeznaczone dla firm lub organizacji wprowadzających, bądź rozbudowujących systemy Compliance. Podstawowym celem jest uporządkowanie wiedzy i połączenie istniejących już elementów w jedno spójne i efektywne rozwiązanie. Szkolenie obejmuje także włączenie wymagań antykorupcyjnych i dotyczących ochrony sygnalistów do systemu Compliance.

Agenda

  • W zależności od poziomu wiedzy, doświadczenia i stanowisk zajmowanych przez uczestników, szkolenie może być jedno- lub dwudniowe.
  • Szkolenie jednodniowe jest przede wszystkim skierowane do firm/organizacji usprawniających posiadany system Compliance i dla kadry zarządzającej chcącej poznać wymagania dotyczące systemów Compliance.
  • Szkolenie dwudniowe jest przede wszystkim przeznaczone dla firm/organizacji budujących system Compliance:
    • Dobre praktyki CMS (Compliance Managment System – ISO 19600)
    • Przewodnik po wdrażaniu – podział kompetencji, polityki, procedury, szkolenia

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

6 + 11 =

Czas trwania:

1 dzień/2 dni

Cena:

1100-2200 PLN netto