Budowa rozwiązania dla sygnalistów

Profil słuchacza

 • Pracownicy jednostek Compliance.
 • Kadra zarządzająca, odpowiedzialna za zapewnienie działania systemu antykorupcyjnego i rozwiązania dla sygnalistów.

Korzyści

Tworzenie części operacyjnej oraz rozwiązań technicznych pozwalających na zbieranie i zarządzanie zgłoszeniami przekazywanymi przez sygnalistów.

Agenda

 • Wymagania techniczne i organizacyjne stawiane rozwiązaniom dla sygnalistów.
 • Różnica między zapewnieniem anonimowości, a zapewnieniem poufności.
 • Przygotowanie do wdrożenie systemu dla sygnalistów.
 • Etapy przygotowania i możliwe problemy
 • Przygotowanie i świadomość pracowników
 • Utrzymanie skutecznego systemu zgłaszania nieprawidłowości
 • Dostępne rozwiązania techniczne dla przyjmowania zgłoszeń.
 • Preferowane rozwiązania organizacyjne związane z obsługą zgłoszeń.
 • Powiązanie rozwiązania dla sygnalistów z pozostałymi podprocesami Compliance – udzielaniem konsultacji i prowadzeniem postępowań wyjaśniających.
 • Akceptacja projektowanych rozwiązań w środowisku.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

9 + 14 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

16/09/2019