Bezpieczeństwo podróży służbowej i pobytu za granicą

Profil słuchacza

Korzyści

Agenda

  • Zintegrowany blok informacyjny / specjalistyczne szkolenie uzupełniające dla personelu realizującego zadania za granicą (w tym w krajach wysokiego ryzyka).
  • Bezpieczeństwo podróży służbowej.
  • Bezpieczeństwo pobytu służbowego poza siedzibą organizacji.
  • Ryzyko i zasady postępowania w sytuacji zakładniczej.
  • Ryzyko i zasady postępowania – inwigilacja i szpiegostwo przemysłowe.
  • Zabezpieczenie i monitoring środków transportu i tras przejazdu / przelotu / rejsu.

Zagadnienia

Oferta

Przedstawiona oferta tego działu dotyczy projektów szkoleniowych. Do Państwa dyspozycji oddajemy jednak nie tylko tematy, ustrukturyzowane zgodnie z powstałymi po zmianie środowiska prawnego – nowymi obowiązkami przedsiębiorców. Każdy z tematów, bloków tematycznych oraz programów, posiada wersje dedykowane poszczególnym grupom personelu, rodzajom branż i działalności gospodarczej, a także jest dostosowany do specyfiki struktury organizacji. Ponieważ nawet położenie geograficzne Państwa obiektów, siedziba zagranicznego inwestora lub centrali korporacji, ma wpływ na wyspecyfikowaną treść i formę przekazu, objętość, zakres, a tym samym również czas trwania szkoleń, będzie dostosowany do formy przyjętej w uzgodnieniu z zamawiającym.

Dodatkowo w każdym z oferowanych tematów nasz Zespół realizuje usługi doradcze, analityczne oraz wdrożeniowe.

Zapytanie ofertowe

14 + 4 =

Czas trwania:

1 – 5 dni

Cena: