Audytor wewnętrzny normy PN-ISO 37001:2017-05

Profil słuchacza

Szkolenie przeznaczone jest dla osób reprezentujących organizacje, które wdrażają System zarządzania antykorupcyjnego,wg normy PN-ISO 37001:2017-05.

Korzyści

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów Systemu zarządzania antykorupcyjnego,wg normy PN-ISO 37001:2017-05. Szkolenie oparte jest o zalecenia normy PN-EN ISO 19011 
i uwzględnienia różne techniki audytowania, psychologiczne aspekty audytu oraz wymagania odnośnie audytorów i ich zachowania podczas audytów.

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:

 • Zidentyfikować i zastosować nowe wymagania standardu PN-ISO 37001:2017-05,
 • Zidentyfikować i zastosować nowe wymagania standardu PN-EN ISO 19011,
 • Opisać schemat przeprowadzania audytów wewnętrznych,
 • Zidentyfikować i zastosować wymagania co do zapewnienia kompetencji oraz okresowej oceny pracy audytorów,
 • Przygotować program i plan audytu/audytów,
 • Określić metodę próbkowania do zastosowania podczas audytu,
 • Właściwie formułować i zapisywać spostrzeżenia audytowe,
 • Przygotować dokumentację audytową, w tym listę pytań,
 • Poprowadzić spotkanie otwierające oraz zamykające podczas audytu wewnętrznego,
 • Właściwie wykonać działania poaudytowe.

Agenda

 • Zarys struktury i podstawowych wymagań normy PN-ISO 37001:2017-05
 • Zarys struktury i podstawowych wymagań normy ISO 19011
 • Terminy i definicje stosowane przy audytowaniu
 • Podstawowe zasady audytowania
 • Rodzaje kryteriów audytów
 • Zarządzanie programem audytów
 • Działania audytowe, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • Przygotowanie planu audytu – audytowanie zintegrowanych systemów zarządzania – Ćwiczenie
 • Przygotowanie się do audytu – dokumenty robocze – Ćwiczenie
 • Techniki przeprowadzania audytu – Ćwiczenie
 • Raportowanie niezgodności i spostrzeżeń z audytu – Ćwiczenie
 • Sporządzanie raportu z audytu
 • Przeprowadzanie działań po audytowych
 • Kompetencje, pożądane cechy i ocena audytorów
 • Psychologia audytu.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

15 + 2 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

16/09/2019