Audyt śledczy

Profil słuchacza

Pracownicy audytu, osoby odpowiedzialne za system antykorupcyjny.

Korzyści

Zapoznanie z kompleksową metodyką prowadzenia audytów śledczych.

Agenda

szkolenie zamknięte dla grupy 10-20 osób. Szkolenie obejmuje część teoretyczną, warsztaty (pisanie programu, raportu, notatek), ćwiczenia praktyczne.

Dzień 1 – Wprowadzenie do tematyki audytu śledczego

 • Rodzaje i charakterystyka nadużyć, możliwości i trudności wykrywcze
  • typowe rodzaje nadużyć w firmie
  • red flags
  • szczególne formy nadużyć: korupcja, pranie pieniędzy, cyberprzestępczość, defraudacja i problemy wykrywcze
  • jakie są możliwości wykrycia nadużyć?
  • sposoby wykrywania nadużyć?
  • kto i co może być źródłem informacji o nadużyciach? (audyty, kontrole, osobowe źródła)
  • potencjalny sprawca nadużyć (kierownik, pracownik – różnice)
  • charakterystyka osobowych źródeł
  • anonimowe źródła informacji
  • sprawca i współsprawca jako źródło informacji
  • pułapki wykrywcze

Dzień 2 – Audyt śledczy – metodyka prowadzenia audytu śledczego

Dzień 3 – Metody kompleksowej ochrony organizacji przez nadużyciami i przestępstwami gospodarczymi. Analiza śledcza – nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji, rola i wykorzystanie w procesie audytu śledczego.

 • Zakres informacji
  • co mogę sprawdzić w firmie
  • rola audytu wobec zmieniającego się otoczenia prawnego
  • porównanie: uprawnienia służb i możliwości audytu wewnętrznego
  • źródła informacji dla organów ścigania o nieprawidłowościach w firmie
 • Komunikacja jako źródło wiedzy o nieprawidłowościach w firmie
 • gdzie szukać i potwierdzać informacji o nieprawidłowościach w firmie,
 • treść służbowych e-maili, billingi połączeń służbowych, GPS itp., jako źródło informacji,

Dzień 4 – Warsztaty – zestaw ćwiczeń i zachowań niezbędnych w pracy audytora śledczego

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

5 + 11 =

Czas trwania:

4 dni

Cena: